تبلیغات
انیمه کلاب - تست های انیمه ای
تا وقتی در حال مبارزه هستی نمی‌تونی شکست بخوری، فقط وقتی شکست می‌خوری که دست از مبارزه کشیده باشی

اینجا نتایجی که خودم به دست آوردم رو میزارم
خوشحال میشم بدون شوما ها چی میشین؟؟

خودم=کلیک
bf=کلیک
آدرس سایتش=کلیک
خودم=کلیک
bf=کلیک

بیوگرافیم=کلیک
ادرس سایتش=کلیکخودم=کلیک
آدرس سایتش=کلیک
خودم=کلیک
آدرس سایتش=کلیکbfانیمه ایم=کلیک
آدرس سایتش=کلیکخودم=کلیک
آدرس سایتش=کلیک